Rijd jij in een elektrische auto en heb je geen mogelijkheid tot het plaatsen van een eigen oplaadpunt? Een openbaar laadpunt is de oplossing en dutchcharge.nl kan je daarbij helpen. Dutch Charge biedt laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Zij streven ernaar de transitie naar emissievrije voertuigen te versnellen. Het aanvragen van een openbare laadpaal kan via de gemeente, en daar geven we een paar handige tips voor.

Waarom een openbare laadpaal aanvragen?

Het aantal elektrische voertuigen op de weg neemt gestaag toe. Een openbare laadpaal aanvragen biedt verschillende voordelen, zowel voor individuele EV-gebruikers als voor de gemeenschap als geheel. Het zorgt voor een betere toegankelijkheid tot laadinfrastructuur, bevordert de adoptie van elektrisch rijden en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Bovendien kan het plaatsen van openbare laadpalen een positief signaal afgeven over de duurzame ambities van de gemeente. Een ander belangrijk voordeel is het gemak en de flexibiliteit dat een openbare laadpaal verzorgt. Ook vermindert het de ‘range anxiety’, oftewel de angst om met een lege accu te komen staan. Het zorgt voor gemoedsrust bij gebruikers van een elektrische auto dat er altijd een laadmogelijkheid beschikbaar is. Zeker wanneer thuis opladen geen mogelijkheid is.

Onderzoek de lokale regelgeving

Elke gemeente heeft zijn eigen beleid en procedures met betrekking tot het aanvragen van openbare laadpalen. Omdat ze bij Dutch Charge begrijpen dat het best wel een uitdaging is om hier alles over te weten voor je een aanvraag doet, hebben zij alvast zoveel mogelijk informatie verzameld. In sommige gevallen kun je de openbare laadpaal zelfs via de website aanvragen.

openbare laadpaal

Welke locatie is geschikt?

Een openbare laadpaal kan niet geplaatst worden op eigen terrein. De laadpaal moet immers beschikbaar zijn voor iedereen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de hoeveelheid laadpalen in de omgeving. Staat er bijvoorbeeld een laadpaal dichterbij dan 300 meter? Dan is de kans dat er een nieuwe laadpaal geplaatst wordt kleiner. Tenzij jij je in een druk gebied bevindt waar de vraag naar laadpalen hoog is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een winkelcentrum, bij een hotel, restaurant of in de buurt van een treinstation. Het is dus goed om te weten wat er binnen jouw gemeente wel en niet mogelijk is. Dutch Charge helpt je daar graag bij.

Een lichtplein als laadpunt

In sommige gevallen is het ook mogelijk om in plaats van een standaard openbaar laadpunt te kiezen voor multifunctionele lichtmasten. Bijvoorbeeld wanneer je aan een grotere parkeerplaats woont. Geen zorgen, bij Dutch Charge kijken ze bij het doen van een aanvraag meteen mee naar de best passend oplossing.

Laadpaal nodig? Regel het via Dutch Charge

Kortom kunnen we wel stellen dat het plaatsen van een openbare laadpaal van groot belang is voor de groei van elektrisch rijden. Het biedt gemak, flexibiliteit en gemoedsrust aan automobilisten. Bovendien draagt het bij aan een duurzame stad en gemeenschap. Niet alleen is het een stap in de richting van een groenere toekomst op de weg, ook moedigt het het gebruik van elektrische voertuigen aan.

Is het jou al eens opgevallen dat er steeds vaker lantaarnpalen zijn waar je ook je elektrische voertuig kunt opladen? Deze innovatieve lichtmasten dienen niet alleen als bron van verlichting, maar bieden ook een handige laadoplossing voor elektrische auto’s. Bovendien dragen ze bij aan een rustiger straatbeeld. City Charge is een aanbieder van deze multifunctionele lichtmasten en vertelt graag meer over het positieve effect van de lantaarnpalen op de omgeving.

Efficiënt gebruik van de openbare ruimte

Een van de belangrijkste voordelen van lantaarnpalen met oplaadpunten is het efficiënte gebruik van de openbare ruimte. Traditionele oplaadpunten voor elektrische voertuigen nemen vaak veel ruimte in beslag en vereisen aparte parkeerplaatsen. De oplaadinfrastructuur wordt geïntegreerd in de lichtmast. Daardoor wordt de ruimte optimaal benut en kunnen meer voertuigen tegelijkertijd worden opgeladen zonder extra ruimte te hoeven innemen.

Daarnaast bieden multifunctionele lichtmasten het voordeel dat ze op strategische locaties in de stad kunnen worden geplaatst, zoals drukke parkeerterreinen, winkelstraten en andere centrale plekken. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor elektrische voertuiggebruikers om hun auto’s op te laden, zonder dat ze lange afstanden hoeven af te leggen naar afgelegen oplaadpunten. Dit bevordert niet alleen de adoptie van elektrisch rijden, maar verbetert ook de algehele doorstroming van het verkeer.

Een esthetische aanwinst voor de stad

Een ander belangrijk aspect is het esthetische element. Oplaadpunten kunnen er onaantrekkelijk uitzien en het straatbeeld verstoren. Multifunctionele lichtmasten zijn ontworpen om harmonieus op te gaan in de stedelijke omgeving. Ze hebben een slank en eigentijds ontwerp dat goed past bij moderne architectuur en straatmeubilair.

Bovendien bieden multifunctionele lichtmasten de mogelijkheid om extra functionaliteiten toe te voegen, zoals bewakingscamera’s, wifi-hotspots, sensoren voor luchtkwaliteit of zelfs advertentieruimte. Hierdoor kunnen steden de lichtmasten niet alleen gebruiken voor verlichting en opladen, maar ook voor het verzamelen van waardevolle data en het genereren van extra inkomsten. Dit maakt de multifunctionele lichtmasten een veelzijdige en kostenefficiënte oplossing voor steden die streven naar een beter gebruik van de openbare ruimte en een aantrekkelijker straatbeeld.

multifunctionele lichtmasten

Vermindering van geluidsoverlast en luchtvervuiling

Een rustiger straatbeeld wordt niet alleen gecreëerd door het esthetische aspect van multifunctionele lichtmasten. Ook de effecten op geluidsoverlast en luchtvervuiling dragen hieraan bij. Elektrische voertuigen zijn over het algemeen veel stiller dan voertuigen met een verbrandingsmotor, waardoor het lawaai van het verkeer afneemt. Door meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen beschikbaar te stellen via multifunctionele lichtmasten, wordt de adoptie van elektrisch rijden gestimuleerd, wat leidt tot een afname van het geluidsniveau in stedelijke gebieden.

Bovendien dragen elektrische voertuigen ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Traditionele voertuigen stoten schadelijke gassen uit, zoals koolstofdioxide en stikstofoxiden, die bijdragen aan luchtvervuiling en gezondheidsproblemen. Elektrische voertuigen zijn echter volledig emissievrij tijdens het rijden, waardoor de luchtvervuiling in steden wordt verminderd. Door het faciliteren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen via multifunctionele lichtmasten, wordt het gebruik van schone en duurzame mobiliteit gestimuleerd, wat resulteert in schonere lucht en een gezondere leefomgeving.

Het bevorderen van smart city-initiatieven

Tot slot dragen multifunctionele lichtmasten met oplaadpunten bij aan de ontwikkeling van smart cities. Door deze lichtmasten te voorzien van geavanceerde sensoren en connectiviteit, kunnen steden waardevolle data verzamelen over verkeersstromen, energieverbruik, luchtkwaliteit en meer. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om stedelijke infrastructuur en diensten te optimaliseren, zoals verkeersmanagement, energie-efficiëntie en stadsplanning. Multifunctionele lichtmasten fungeren als een netwerk van slimme knooppunten in de stad, waardoor real-time monitoring en gegevensanalyse mogelijk worden.

Met behulp van de verzamelde gegevens kunnen steden bijvoorbeeld verkeersstromen optimaliseren, waardoor files en congestie verminderen. Dit draagt bij aan een vlottere doorstroming van het verkeer en vermindert de reistijd. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor openbaar vervoer. Bovendien kan de data gebruikt worden om energie-efficiëntie te verbeteren door de verlichting in de lichtmasten aan te passen op basis van de werkelijke behoeften, wat resulteert in energiebesparingen.

Daarnaast kunnen de verzamelde gegevens helpen bij het identificeren van gebieden met een slechte luchtkwaliteit. Daardoor kunnen gerichte maatregelen genomen worden om de luchtvervuiling te verminderen. Dit draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Zoals je ziet hebben lantaarnpalen met oplaadpunt dus meer voordelen dan enkel het makkelijker opladen van een elektrisch voertuig.