Contract Ads

Is het jou al eens opgevallen dat er steeds vaker lantaarnpalen zijn waar je ook je elektrische voertuig kunt opladen? Deze innovatieve lichtmasten dienen niet alleen als bron van verlichting, maar bieden ook een handige laadoplossing voor elektrische auto’s. Bovendien dragen ze bij aan een rustiger straatbeeld. City Charge is een aanbieder van deze multifunctionele lichtmasten en vertelt graag meer over het positieve effect van de lantaarnpalen op de omgeving.

Efficiënt gebruik van de openbare ruimte

Een van de belangrijkste voordelen van lantaarnpalen met oplaadpunten is het efficiënte gebruik van de openbare ruimte. Traditionele oplaadpunten voor elektrische voertuigen nemen vaak veel ruimte in beslag en vereisen aparte parkeerplaatsen. De oplaadinfrastructuur wordt geïntegreerd in de lichtmast. Daardoor wordt de ruimte optimaal benut en kunnen meer voertuigen tegelijkertijd worden opgeladen zonder extra ruimte te hoeven innemen.

Daarnaast bieden multifunctionele lichtmasten het voordeel dat ze op strategische locaties in de stad kunnen worden geplaatst, zoals drukke parkeerterreinen, winkelstraten en andere centrale plekken. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor elektrische voertuiggebruikers om hun auto’s op te laden, zonder dat ze lange afstanden hoeven af te leggen naar afgelegen oplaadpunten. Dit bevordert niet alleen de adoptie van elektrisch rijden, maar verbetert ook de algehele doorstroming van het verkeer.

Een esthetische aanwinst voor de stad

Een ander belangrijk aspect is het esthetische element. Oplaadpunten kunnen er onaantrekkelijk uitzien en het straatbeeld verstoren. Multifunctionele lichtmasten zijn ontworpen om harmonieus op te gaan in de stedelijke omgeving. Ze hebben een slank en eigentijds ontwerp dat goed past bij moderne architectuur en straatmeubilair.

Bovendien bieden multifunctionele lichtmasten de mogelijkheid om extra functionaliteiten toe te voegen, zoals bewakingscamera’s, wifi-hotspots, sensoren voor luchtkwaliteit of zelfs advertentieruimte. Hierdoor kunnen steden de lichtmasten niet alleen gebruiken voor verlichting en opladen, maar ook voor het verzamelen van waardevolle data en het genereren van extra inkomsten. Dit maakt de multifunctionele lichtmasten een veelzijdige en kostenefficiënte oplossing voor steden die streven naar een beter gebruik van de openbare ruimte en een aantrekkelijker straatbeeld.

multifunctionele lichtmasten

Vermindering van geluidsoverlast en luchtvervuiling

Een rustiger straatbeeld wordt niet alleen gecreëerd door het esthetische aspect van multifunctionele lichtmasten. Ook de effecten op geluidsoverlast en luchtvervuiling dragen hieraan bij. Elektrische voertuigen zijn over het algemeen veel stiller dan voertuigen met een verbrandingsmotor, waardoor het lawaai van het verkeer afneemt. Door meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen beschikbaar te stellen via multifunctionele lichtmasten, wordt de adoptie van elektrisch rijden gestimuleerd, wat leidt tot een afname van het geluidsniveau in stedelijke gebieden.

Bovendien dragen elektrische voertuigen ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Traditionele voertuigen stoten schadelijke gassen uit, zoals koolstofdioxide en stikstofoxiden, die bijdragen aan luchtvervuiling en gezondheidsproblemen. Elektrische voertuigen zijn echter volledig emissievrij tijdens het rijden, waardoor de luchtvervuiling in steden wordt verminderd. Door het faciliteren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen via multifunctionele lichtmasten, wordt het gebruik van schone en duurzame mobiliteit gestimuleerd, wat resulteert in schonere lucht en een gezondere leefomgeving.

Het bevorderen van smart city-initiatieven

Tot slot dragen multifunctionele lichtmasten met oplaadpunten bij aan de ontwikkeling van smart cities. Door deze lichtmasten te voorzien van geavanceerde sensoren en connectiviteit, kunnen steden waardevolle data verzamelen over verkeersstromen, energieverbruik, luchtkwaliteit en meer. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om stedelijke infrastructuur en diensten te optimaliseren, zoals verkeersmanagement, energie-efficiëntie en stadsplanning. Multifunctionele lichtmasten fungeren als een netwerk van slimme knooppunten in de stad, waardoor real-time monitoring en gegevensanalyse mogelijk worden.

Met behulp van de verzamelde gegevens kunnen steden bijvoorbeeld verkeersstromen optimaliseren, waardoor files en congestie verminderen. Dit draagt bij aan een vlottere doorstroming van het verkeer en vermindert de reistijd. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor openbaar vervoer. Bovendien kan de data gebruikt worden om energie-efficiëntie te verbeteren door de verlichting in de lichtmasten aan te passen op basis van de werkelijke behoeften, wat resulteert in energiebesparingen.

Daarnaast kunnen de verzamelde gegevens helpen bij het identificeren van gebieden met een slechte luchtkwaliteit. Daardoor kunnen gerichte maatregelen genomen worden om de luchtvervuiling te verminderen. Dit draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Zoals je ziet hebben lantaarnpalen met oplaadpunt dus meer voordelen dan enkel het makkelijker opladen van een elektrisch voertuig.

Contract Ads